Refinansiering av gjeld med eller uten sikkerhet

Om du kan søke refinansiering med eller uten sikkerhet, avhenger av din økonomiske situasjon og om du eier bolig eller hytte. Hvis du eier en eiendom, kan du søke om refinansiering med sikkerhet i denne. Hvis du derimot ikke kan stille med sikkerhet, vil refinansieringslån uten sikkerhet være en mulighet. Den største forskjellen på lånene er rentene – både effektiv og nominell. Samtidig kan nedbetalingstiden variere, ut i fra hvilket lån du refinansierer. Usikre lån har en maksimal nedbetalingstid på 15 år, boliglån kan nedbetales over 30 år.

Kort om lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en overordnet kategori, for alle lån hvor bankene ikke tar sikkerhet i bolig eller har krav om egenkapital. Dette er for eksempel forbrukslån, refinansieringslån og kredittlån, herunder handlekonto og kredittkort. Felles for disse lånene er ingen krav til sikkerhet, høyere rente og kortere nedbetalingstid. Rentene er høyere på disse lånene, siden bankene tar en større risiko når de ikke får sikkerhet for lånet. Hvor stor risiko du utgjør, med tanke på privat økonomisk situasjon, påvirker også hvilken rente du får tilbud om.

For å få innvilget lån uten sikkerhet må du være minst 18 år. Men flere banker har en aldersgrense på 20 år og oppover. Fast inntekt og mulighet til å betjene lånet, er også noe som må være på plass. Du må med andre ord ikke ta en fast jobb, men det stilles krav til en minste årsinntekt. Har du fått en betalingsanmerkning vil du veldig sjelden få innvilget lån uten sikkerhet. De tradisjonelle bankene krever at du ikke har noen anmerkninger, for å kunne innvilge lån.

  • Fleksibelt lån med mange bruksområder
  • Ved refinansiering har du maksimalt 15 års nedbetalingstid
  • Lønnsomt hvis du har flere kreditter og smålån
  • Kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader

Se også https://www.refinansiere.net/refinansiering-av-gjeld/ for mer om refinansiering av gjeld.

Kort om lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet er lån hvor bankene tar pant i eiendelen du kjøper med lånet, for eksempel bil og bolig. Når du stiller med sikkerhet vil bankene ta en mindre risiko med å låne deg penger, noe som fører til en lavere rente. Boliglån har for eksempel en (rekordlav rente på under 1,5 %), mens billån ligger mellom 4 og 5 %. Grunnen til renteforskjellen på lån med sikkerhet, er verdien i det du kjøper med lånet. Boligen stiger i verdi, mens bilen alltid vil synke.

At bankene tar pant i eiendeler kan høres risikabelt ut. Det har ikke noe å si i praksis, før du eventuelt misligholder lånet. Det du får er en lavere rente, og reduserte lånekostnader i forbindelse med dette. Med en gang lånet er nedbetalt vil panten bli slettet. Det fungerer altså som en sikkerhet, så lenge du har lån. En av risikoene du tar ved å låne med sikkerhet, er at bankene kan pålegge deg å selge boligen hvis lånet blir misligholdt over tid. Dette gjelder for alle typer lån hvor du har stilt med sikkerhet.

Refinansiering med usikret lån

Å refinansiere er å ta opp nytt lån, for å utbetale gamle lån. Når du benytter usikret lån til refinansiering, er det gjerne for å betale ned andre lån uten sikkerhet. Dette kan være refinansiering av forbrukslånet, eller for å samle alle smålån og kreditter inn i et større lån. Når du søker forbrukslån til refinansiering, er det viktig at du oppgir formålet med lånet. Da vil muligheten for å innvilge lånet bli vurdert etter andre kriterier. Blant annet kan bankene delvis se bort fra kravet om ikke mer enn fem ganger årsinntekt.

Lån uten sikkerhet kan som hovedregel ikke nedbetales over mer enn fem år, med unntaket ved refinansiering. Når du refinansierer kan du søke om inntil 15 års nedbetalingstid. Det er likevel anbefalt å velge en kortere nedbetalingstid, for å minske de totale lånekostnadene. Benytter du deg av en lånekalkulator, kan du se omtrent hvor mye et lån vil koste i måneden med den betalingstiden du velger. Slik kan du enkelt få en idé om hvor lang nedbetalingstid du kan håndtere. Det er bedre å velge et lavere beløp, som du garantert kan håndtere.

  • Høyere rente enn lån med sikkerhet
  • Sammenlign og finn de beste lånetilbudene
  • Kan brukes til å refinansiere all gjeld

Refinansiering med lån med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet, gir du bankene tilgang til å ta pant i for eksempel boligen. Enten din egen eller medsøker sin. Har du kausjonist som stiller med sikkerhet, regnes dette også som lån med sikkerhet. Et tredje alternativ er å refinansiere eget boliglån. Da søker du om å øke lånet på boligen, opp mot 85 % av verdien på boligen, og får alle andre lån og kreditter inkludert i dette ene lånet. Det gir en lavere rente, men nedbetalingstiden blir lengre, siden lånet følger nedbetalingstiden for boliglånet.

Bankene kan i hovedsak ikke innvilge lån som går over 85 % av boligens verdi, men det gjøres unntak. Inntekt og betalingsevne vil bli vektlagt, samtidig som du ikke kan ha mer lån enn fem ganger din årlige inntekt. Det vil si at hvis du har 500 000 kroner i årsinntekt kan du låne inntil 2,5 millioner kroner. Stiller du med sikkerhet kan du og få innvilget lån til refinansiering, selv om du har fått en betalingsanmerkning. Dette er dyrere lån, og burde benyttes for å betale ut kravene som ga betalingsanmerkning.

  • Gir bedre lånevilkår når det kommer til rente
  • Mellom 15 og 30 års nedbetalingstid
  • Kan få innvilget lån selv med betalingsanmerkning

Reduser kostnadene med refinansiering

Uavhengig om du søker refinansiering med eller uten sikkerhet, kan du få redusert dine lånekostnader og det totale beløpet du må tilbakebetale. En av grunnen til dette er de nye retningslinjene lånetilbydere må følge. De har blant annet ikke mulighet til å godkjenne lån med dårligere lånevilkår, som rente og nedbetalingstid, enn hva du har i dag. Du skal kunne betale ned lånet like raskt, eller eventuelt raskere, enn med dagens avtale. Månedsbeløpet kan gå ned, men du skal betale like mye eller mer i avdrag hver måned.

Har du mange smålån og kreditt som du refinansierer, vil du redusere antall renter og gebyrer du betaler hver måned. Dette alene kan spare deg for tusenvis i året. Får du samtidig redusert rente og nedbetalingstid, kan besparelsen bli større. Hvor mye du skal refinansiere, må være med i vurderingen av hvordan du skal refinansiere. Lån med sikkerhet og refinansiering med boliglånet, gir ofte en lengre nedbetalingstid. Dette gjør at du kan ende opp med å betale mer enn ved lån uten sikkerhet, fordi du betaler renter og gebyrer over en lengre periode.